Keizoku wa chikara nari

KoKoDo JuJutsu Hei Jo Shin Dojo

Terwijl de meeste moderne zelfverdediging systemen enorm zijn verwesterd en op concurrentie en prestige zijn gebaseerd, eert KoKoDo JuJutsu de traditie en de beginselen van de Samurai van Japan. Eeuwen van verfijning hebben geleid tot deze elegantie en efficiëntie van technieken. Japanse cultuur, taal en etiquette worden sterk gepromoot in onze dojo..

 

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP “ONGEVAL” ? Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ? We zetten de te volgen stappen op een rijtje : 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier (website). Gelieve de vragen in te vullen. 3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen. 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,…) en verslagen op naar uw federatie : V.J.J.F. vzw – Drakenhoflaan 160 - 2100 Deurne. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan. 7. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen. Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier.

 


What we offer

 

Elke Dinsdag en Donderdag van 18h30 tot 19h30

Verzekering, lidgeld en lesgeld 125€ / Jaar

Elke Dinsdag en Donderdag Telkens van 19h30 tot 21h00 Verzekering, lidgeld en lesgeld 150€ / Jaar
Lessenreeks van 5 lessen met beperkte groep. Inschrijving verplicht. 35€ / lessenreeks. Certificaat na deelname voorzien. .

Informatie

1

Starten kan van 5j tot 99j. Men kan het hele seizoen instappen. Dit van september tot juni.

informatie: info@heijoshin.be

Kaiden Shihan Danny Currinckx

+32477515736

2
Stages zijn nationaal en internationaal. Kijk op onze pagina voor de juiste info.
3

Steun pilaren

Kokodo Kyu shin Kai