Keizoku wa chikara nari

KoKoDo Shiatsu Hei Jo Shin Dojo
    De shiatsu die we gebruiken noemen we Ko Ko Do Shiatsu. Dit kunnen we als volgt vertalen:

 • "Ko" betekent "Keizerlijk"
 • De tweede "Ko" kunnen we vertalen als"Licht"
 • "Do" wordt vertaald als "de weg"
 • "Shiatsu"  "vingerdruk"
Een algemene vertaling van KoKoDo Shiatsu is: "vingerdruk met de weg van het keizerlijke licht."

shiatsu is een vingerdruk massage, "Shi" vertalen we als vinger, "atsu" als druk. Dit betekend dat we het lichaam behandelen via vingerdruk. Bij Shiatsu gebruiken we onze duimen op verschillende acupunctuurpunten om zo een invloed op het lichaam uit te oefenen om het evenwicht terug te herstellen. Zo kunnen we de gezondheid bevorderen of kleine kwaaltjes beïnvloeden.

 

Werkingspricipe

koho shiatsu, de stijl die onderwezen word door Soke Irie heeft drie uitwerkingen

 1. Het indirecte effect: dit effect verkrijgen we door de shiatsu toe te passen op andere plaatsen dan het aangedane deel. We behandelen verschillende zones analoog aan het aangedane deel.
 2. Het chemische effect: dit effect is zeer nuttig in acute situaties. Tijdens de trainingen, bij kwetsuren of ziekten. We behandelen de zones rond het zieke deel. We kunnen dit vergelijken met het wrijven als we ons ergens aan bezeert hebben.

 3. Het ontspannende effect: dit gebruiken we om een persoon te ontspannen na fysieke inspanning of stress. we volgen de meridianen om dit te doen.

 

Hoe gaan we nu te werk.

Via 2 principes gaan we een beeld maken van de Patiënt

 1. De pols techniek: we voelen aan de pols van de persoon met 3 vingers, nl de wijsvinger, midden- ring vinger. De hartslagen van de pols interpreteren we gedurende 2 ademhalingen. Gedurende de ademhalingen registreren we de frequentie en volume van de hartslag. Aan de hand van deze gegevens kunnen we het probleemgebied bepalen.
 2. Observatie: Door de patiënt te observeren en een vragenlijst kunnen we een goed beeld krijgen over zijn of haar gezondheidstoestand. De uitstraling, al dan niet bleekheid, frequentie van urineren, weinig of veel energie enz.

  

Wat kan Shiatsu voor U doen?

Shiatsu is dus een vingerdruk techniek met een holistische aanpak. Op het fysieke lichaam gaat het spierspanningen verminderen, bloed- en lymfe stimuleren. Zoals boven vermeld maken we dus gebruik van verschillende energielijnen, de meridianen om een rechtstreekse invloed op het energetisch systeem uit te oefenen. Dit brengt terug balans in het lichaam. Shiatsu heeft ook een invloed op het emotionele proces in het lichaam hier brengt het ook balans en verlichting van klachten. We gaan er dus vanuit dat Shiatsu zowel een invloed heeft op het fysieke als op het emotionele lichaam.

een paar voorbeelden van klachten die makkelijk te behandelen zijn:

 • Voordelen shiatsu

  Wie een beroep doet op shiatsu doet dat voor de ontspannende werking of voor de helende effecten. Zo heeft shiatsu een gunstige invloed op:

  • hoofdpijn of migraine
  • menstruatiepijn
  • ademhalingsproblemen
  • rugpijn
  • depressie
  • vermoeidheid
  • whiplash of stijve nek
  • spijsverteringsproblemen
  • astma
  • verhoogde bloeddruk
  • artritis
  • problemen aan het zenuwstelsel
  • problemen aan het spier- of bottenstelsel
  • eetstoornissen
  • sportblessures

 

Wenst u een behandeling

Currinckx Danny

0477 515736