Trainingen

TRAININGEN

Kinderen (6 t.e.m. 13 jaar)


Elke donderdag van 18u30 tot 19u30


kinderen (8 t.e.m. 13 jaar)


Elke dinsdag en donderdag van 19u30 tot 20u30Volwassenen (+14 jaar)


Elke dinsdag en donderdag van 19u30 tot 21u00Geen trainingen tijdens schoolvakanties en op feestdagen!

 

Opmerking: kinderen mogen toetreden tot de club vanaf het jaar waarin ze 6 worden. Vanaf het jaar waarin ze 14 worden, gaan ze over naar de volwassengroep. Bij uitzondering en met unanieme toestemming van het voltallige bestuur kan afgeweken worden van deze regels. De groep waarin het lid zich bevindt, bepaalt dan het lidgeld.