KoKoDo Kyu Shin Kai

KOKODO KYU SHIN KAI

De KoKoDo Kyu Shin Kai organisatie werd opgericht door 3 Shihans, die als streefdoel hadden traditionele Ju Jutsu te koppelen aan waarden zoals :


Vriendschap, Respect en Harmonie.

Op 30 Maart 2005 werd de organisatie KoKoDo Kyu Shin Kai geboren.

Deze organisatie heeft als doel de KoKoDo Ju Jutsu stijl van Soke Yasuhiro Irie te onderrichten en verder te verspreiden.

Om deze doelstelling te verwezenlijken wordt de weg van Soke Irie nauwgezet gevolgd, waarbij tevens op regelmatige wijze onderricht gevolgd wordt in de KoKoDo Honbu Dojo in Japan.


De drie basiswaarden van de KoKoDo Kyu Shin Kai zijn :

Vriendschap                      Harmonie                 Respect

De oprichters van de KoKoDo Kyu Shin Kai:

                              Kyoshi Erik Melotte                        Hanshi Ivo Belmans                     Kyoshi Etienne Beynaerts


School of Understanding the Heart of KoKoDo Ju Jutsu