Aangifte Ongeval

AANGIFTE ONGEVAL

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP “ONGEVAL” ?

 

Onder "ongeval" wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

 

  • Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit
  • De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
  • Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift, deel uitmakend van het formulier, dient in te vullen. 
  • Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkosten-nota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,…) en verslagen op naar uw federatie: V.J.J.F. vzw – Drakenhoflaan 160 - 2100 Deurne. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. 
  • Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 
  • Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan. 
  • Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-proces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.


Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongeval-vrij sportplezier.